Butikowy

Hotel w centrum

Łeby

Hotel Gołąbek*** znajduje się w atrakcyjnej miejscowości zwanej Perłą Bałtyku jaką jest Łeba, położony w unikatowej enklawie przy ujściu rzeki Łeby, przy kanale rybacko-żeglugowym Chełst, w odległości 1 km od brzegu morza.
Niewątpliwą atrakcją Łeby są szerokie plaże, jedyne w swoim rodzaju tzw. ruchome wydmy, szlaki turystyczne, rowerowe i piesze, bogata zawartość leczniczego jodu w powietrzu co stwarza idealne warunki do rehabilitacji.

Hotel Gołąbek*** z racji atrakcyjnego usytuowania, wysokiego standardu bazy materialnej i dydaktycznej oraz świadczonych usług, zaspokaja wszelkie potrzeby związane z wypoczynkiem oraz organizacją konferencji, seminariów i szkolenia zawodowego.

84-360 Łeba

ul: Wybrzeże 10

tel:+48 598662175 ,+48 598662961

kom/mob +48 668 094 952

e-mail   info@hotel-golabek.com

www.hotel-golabek.com

  • Trip Advisor Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Black Instagram Icon

© prawa autorskie Hotel Gołąbek***Łeba

.Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest. Usługi Restauracyjno-Hotelowe Magdalena Piasecka. z siedzibą pod adresem ul. Wybrzeże 10,

84-360 Łeba  tel. 59 866 21 75 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Słupsk ,XII Wydział Gospodarczy ,

NIP: 588-211-90-41, Regon 221006649

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Usługi Restauracyjno-Hotelowe Magdalena Piasecka z siedzibą w Łebie ,84-360 Łeba, ul: Wybrzeże 10

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – hotel_golabek@post.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy