84-360 Łeba

ul: Wybrzeże 10

tel:+48 598662175 ,+48 598662961

kom/mob +48 502983069

e-mail   info@hotel-golabek.com

www.hotel-golabek.com

  • Trip Advisor Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Black Instagram Icon

© prawa autorskie Hotel Gołąbek***Łeba

.Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest. Usługi Restauracyjno-Hotelowe Magdalena Piasecka. z siedzibą pod adresem ul. Wybrzeże 10,

84-360 Łeba  tel. 59 866 21 75 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Słupsk ,XII Wydział Gospodarczy ,

NIP: 588-211-90-41, Regon 221006649

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Usługi Restauracyjno-Hotelowe Magdalena Piasecka z siedzibą w Łebie ,84-360 Łeba, ul: Wybrzeże 10

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – hotel_golabek@post.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

 

Szanowni Goście,
w związku z zaistniałą sytuacją, w trosce o zdrowie Wasze oraz naszych pracowników, podjęliśmy decyzję o tymczasowym zawieszeniu działalności hotelu. Monitorujemy sytuację każdego dnia, aby móc jak najszybciej otworzyć drzwi hotelu i powrócić dla Państwa zdrowi i uśmiechnięci. Ogromnie wierzymy, że wkrótce wszystko wróci no normy, czego Państwu i sobie życzymy. Na bieżąco będziemy informować o zmianach. Mamy nadzieję, ze od maja będziemy dla Państwa w pełni funkcjonowali. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, my odwdzięczymy się uśmiechem, możliwością zmian dat rezerwacji oraz cudownym urlopem spędzonym w naszym hotelu.
Życzymy Państwu zdrowia, abyśmy jak najszybciej wszyscy spotkali się w Łebie.
Bardzo prosimy o kontaktowanie się z nami drogą mailową lub przez formularz kontaktowy na stronie internetowej.
Na każdą wiadomość odpowiemy i będziemy w stałym kontakcie.
E-mail: info@hotel-golabek.com

 

Dear Guests,
Due to this situation, for the sake of your and our employees' health, we have decided to temporarily suspend the hotel's operations. We monitor the situation every day to be able to open the hotel door as soon as possible and return to you healthy and smiling. We strongly believe that soon everything will return to normal, which we wish you and your employees. We will keep you informed about the changes on an ongoing basis. We hope that from May we will be fully operational for you. We ask for your forbearance and patience, we will thank you with a smile, the possibility to change the dates of reservations and a wonderful holiday spent in our hotel.
We wish you health, so that we can all meet in Łeba as soon as possible.
Please contact us by e-mail or through the contact form on the website.
We will respond to every message and will be in constant contact with you.
E-mail: info@hotel-golabek.com